--------------------------

GreenlabNes utvikler Esval Miljøpark.
Næringseiendom vil om kort tid bli tilgjengelig.

Er du interessert, send en e-post eller ring Ronny Langset:
ronny@greenlabnes.no
telefon: +47 908 20 016

Her finner du GreenlabNes og Esval Miljøpark
Miljøparkvegen 112, 2160 Vormsund

(Nettstedet er under utvikling)